`ให้` เปลี่ยนสังคมกับแอพฟอร์เวิร์ด

Health news

ชวนสร้างวัฒนธรรมของการ ‘ให้’ เปลี่ยนสังคม กับ ‘แอพฟอร์เวิร์ด’ “จะสร้างคุณค่าให้กับตัวเรา ก่อนอื่น เราต้องเรียนหนังสือ แต่เราก็ไม่มีโอกาสเพราะเราพิการทางร่างกายและพิการทางสมอง ด้วย จะเรียนได้อย่างไร ผมเดินเข้าไปหานักสังคมสงเคราะห์เพื่อขอโอกาส ต่างจากคนทั่วไปที่โอกาสเดินมาหาเขา แต่มองว่ามีข้อดีว่าเราจะมีจุดมุ่งหมายได้ดีกว่า แรก ๆ เขาไม่เรียน บอกเขาว่าถ้าเรียนไม่ได้ขอลาออก”

ครูเชาว์ เชาวลิต สาดสมัย เล่าย้อนไปเมื่อตอนที่ต้องการเรียนหนังสือ จนฝ่าฟันจบปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ เอกพลศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ เมื่อเรียนจบแล้วครูเชาว์ บอกว่า ไม่ได้สมัครงานหรือเป็นครูในระบบราชการ แต่เลือกที่จะไปสอนหนังสือในชุมชนแทน ซึ่งไร้ค่าตอบแทนเป็นเงินเดือน แต่ครูเชาว์บอกว่าต้องการมอบโอกาสให้กับเด็กที่ขาดโอกาสในชุมชน ได้เรียนหนังสือและมองว่าเขาจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะลดปัญหาเด็กในชุมชนไม่ให้ไปยุ่งกับยาเสพติด ไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ให้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่เป็นขยะของสังคมต่อไป

ครูเชาว์ได้ผลักดันให้ชุมชนมีร้าน ศูนย์บาท ร้านที่คนในชุมชนนำขยะมาแลกเพื่อให้ได้ ถุงเท้า น้ำมันพืช เครื่องใช้อุปโภคต่าง ๆ ภารกิจของครูเชาว์คือ การสานต่อ โครงการศูนย์สร้างโอกาส ด้วยการนำเงินบริจาคช่วยเหลือกลุ่มคนที่ขาดโอกาสอย่างต่อเนื่อง ฟังเรื่องราวของครูเชาว์ ครูจิตอาสาพอสังเขป ภาพตัดฉับมาที่ “คุณนุช อรนุท เลิศกุลดิลก กับโครงการ forOldy ในฐานะผู้หญิงวัยกลางคน คุณนุชเข้ามาเป็นตัวตั้งตัวตีในการขยายรอยยิ้มให้กับผู้สูงอายุ พยายามจะไปส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุในชุมชนแออัดให้เป็นระบบ ในเบื้องต้นรวมกลุ่มผู้สูงอายุและรวมกลุ่มผู้สูงอายุเปราะบางที่ออกมาไม่ได้ เช่น ติดเตียง ซึมเศร้า เหงา กินไม่อิ่ม พาอาสาสมัคร ไปเยี่ยมเติมเต็มด้านจิตใจ ไปคุยเป็นเพื่อนบ้าง จัดยา จัดบ้าน เลี้ยงแมว บางครั้งไปรับฟัง ฟัง อย่างเดียว ให้ผู้สูงอายุบ่นถึงลูก นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางขอรับบริจาครถเข็น เตียง ออกซิเจน ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ขาดแคลน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth