เกาหลีใต้เลื่อนการฝึกกำลังสำรองประจำปีเนื่องจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

News

กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ประกาศเลื่อนการฝึกกำลังสำรองประจำปี โดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

แต่เดิมเกาหลีใต้มีกำหนดจะเริ่มการฝึกกำลังสำรอง 2.75 ล้านคนทั่วประเทศในวันที่ 2 มีนาคม แต่กระทรวงกลาโหมเห็นควรให้เลื่อนออกไปเป็นหลังวันที่ 17 เมษายน

นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ยังประกาศห้ามครอบครัวของทหารใหม่เข้าร่วมในพิธีเข้ากรมด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสแพร่กระจายเข้าสู่ค่ายทหาร ขณะเดียวกันก็ให้กักตัวบุคลากรของกระทรวงที่เพิ่งกลับจากจีน ฮ่องกง และมาเก๊า จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของเชื้อไวรัส 14 วัน

จนถึงเช้าวันจันทร์ เกาหลีใต้ยืนยันการพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเชื่อว่ามีต้นกำเนิดมาจากเมืองอู่ฮั่น ทางตอนกลางของจีนแล้ว 15 ราย แต่ยังไม่มีรายงานว่าพบการติดเชื้อในหมู่ทหาร โดยปกติกำลังสำรองของเกาหลีใต้ จะต้องเข้ารับการฝึกปีละครั้ง ครั้งละ 1-3 วัน