สิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่เข้าใจวิธีการทำงานของสมอง

Health news

ในชีวิตประจำวันของเราเรามักจะทำสิ่งที่ดูเหมือนการกระทำที่เรียบง่าย แต่ในความเป็นจริงประกอบด้วยการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันตัวอย่างเช่นการดื่มกาแฟหนึ่งถ้วยเกี่ยวข้องกับสมอง เอื้อมมือหยิบมันมาที่ปากของเราแล้วดื่มมันในแบบที่ควบคุมสมองของเราได้รับการฝึกฝนให้ทำสิ่งนี้เมื่อเวลาผ่านไป แต่การทำความเข้าใจว่าและสิ่งใดที่อาจมีอิทธิพลต่อความสามารถ

ในการทำสิ่งนี้ ออกมาหลายปีการค้นพบของเราชี้ให้เห็นว่าระยะทางความเร็วและระยะเวลาของการเคลื่อนไหวมีผลต่อวิธีการจดจำการเคลื่อนไหวต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญเราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่พยายามเข้าใจวิธีการทำงานของสมองอย่างไรก็ตามมันมีความสำคัญอย่างยิ่ง สาขาที่ช่วยให้ผู้คนฟื้นตัวจากอาการทางระบบประสาทชี้ให้เห็นว่าสารตะกั่วในระหว่างการฝึกจะต้องสอดคล้องและคล้ายกับสารตะกั่วในระหว่างการใช้งานในภายหลัง