สมเด็จพระสันตปาปาทรงเรียกร้องให้เลิกใช้อาวุธนิวเคลียร์

News

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ตรัสที่เมืองนางาซากิ ซึ่งเป็นหนึ่งในสองเมืองในประวัติศาสตร์ที่โดนถล่มด้วยระเบิดปรมาณู วิงวอนให้ล้มเลิกการใช้อาวุธนิวเคลียร์ พร้อมกับตรัสด้วยว่า แม้เพียงแค่ครอบครองก็ถือเป็นเรื่องผิดปกติวิสัยและไม่มีเหตุผล

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ยังทรงย้ำถึงท่าทีของพระองค์ในการสนับสนุนสนธิสัญญาห้ามใช้อาวุธนิวเคลียร์ ปี 2017 ที่ชาติสมาชิกสหประชาชาติเกือบ 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมดเห็นพ้องด้วย สมเด็จพระสันตปาปา ตรัสภายหลังทรงร่วมรำลึกถึงเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากระเบิดปรมาณูว่า การครอบครองอาวุธนิวเคลียร์หรือาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอื่น ๆ ไม่ใช่คำตอบในการสร้างสันติภาพที่ยืนยาว สมเด็จพระสันตปาปา ตรัสถึงเรื่องนี้ในพิธีที่จัดขึ้นที่สวนสาธารณะที่สร้างขึ้นในจุดถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ที่เมืองนางาซากิ โดยกองทัพสหรัฐเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 1945 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที 27,000 คน เมืองนางาซากิ เป็นเมืองที่ 2 ที่ถูกโจมตีด้วยระเบิดนิวเคลียร์ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และในวันนี้ สมเด็จพระสันตปาปา จะเสด็จไปยังเมืองฮิโรชิมา ซึ่งเป็นจุดที่ถูกทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรก ที่ทำให้มีคนเสียชีวิตทันที 78,000 คน