มติ ครม.เคาะ 18 ก.ย. ชี้แจงญัตติซักฟอกถวายสัตย์

News

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดวันเปิดการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมตินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประเด็นถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน ในวันที่ 18 ก.ย. เนื่องจากตลอด 2 สัปดาห์ที่จะถึงนี้ นายกรัฐมนตรีติดภารกิจมีจังหวะเวลาว่างแค่ช่วงวันที่ 16-18 ก.ย.จึงเลือกเป็นวันที่ 18 ก.ย. หลังจากนี้จะต้องนำเสนอวิป 3 ฝ่ายพิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ นายสนธิรัตน์ ยังกล่าวด้วยว่า นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปชี้แจงสภาผู้แทนราษฎรด้วยตนเอง ส่วนเมื่อกำหนดเป็นวันที่ 18 ก.ย. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายก่อนจะปิดสมัยประชุมสภา แสดงว่าจะเปิดให้อภิปรายเรื่องนี้เพียงวันเดียวหรือไม่นั้น นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ก็ต้องดูขั้นตอนของสภาก่อน ส่วนจะมีการตั้งทีมพิทักษ์นายกรัฐมนตรีระหว่างการอภิปรายหรือไม่นั้น นายสนธิรัตน์ ระบุว่าขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามระบบสภา และขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในเวลานั้น ขณะที่จะเป็นการประชุมลับหรือ เปิดเผยนั้น จะต้องมีการหารือและตกลงกัน เนื่องจากบางฝ่ายอาจห่วงใยเรื่องเนื้อหาการอภิปรายว่าจะมีความอ่อนไหวหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป โดยที่ประชุมพรรคพลังประชารัฐวันนี้จะมีการหารือในประเด็นนี้ด้วย