ผลของการใช้สารเสพติดโดยเฉพาะกัญชา

Health news

การพัฒนาวงจรประสาทในเด็กและเยาวชนในช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของพวกเขาสามารถได้รับอิทธิพลอย่างมากจากปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กัญชาบ่อยและปกติ การเปลี่ยนแปลงในการควบคุมความรู้ความเข้าใจกระบวนการทั้งหมดที่จิตใจควบคุมควบคุมและชี้นำพฤติกรรมแรงกระตุ้นและการตัดสินใจการสร้างตามเป้าหมายได้รับผลกระทบโดยตรง

การดัดแปลงทางสมองเหล่านี้มีความรุนแรงน้อยลงในผู้ที่เพิ่งหยุดใช้กัญชาซึ่งอาจแนะนำว่าผลกระทบของกัญชามีความแข็งแรงกว่าในผู้ใช้ล่าสุด การค้นพบเพิ่มเติมจากการศึกษายังชี้ให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเรื่อย ๆ ในผู้ที่เริ่มใช้กัญชาก่อนหน้านี้ขณะที่สมองยังคงพัฒนาอยู่ ผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ที่ใช้สารที่มีปัญหาในปัจจุบันมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะมีปัญหากับยาเสพติดและแอลกอฮอล์ในวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงเวลาการพัฒนาในช่วงที่วงจรประสาทที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุมความรู้ยังคงพัฒนาต่อไป เช่นนี้สมองของวัยรุ่นอาจมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อผลของการใช้สารเสพติดโดยเฉพาะกัญชา ยาเสพติดที่ใช้กันมากที่สุดโดยวัยรุ่นทั่วโลก