ประธานคณะกรรมการร้องเรียน ตร.ฮ่องกงชี้ต้องถอนร่าง ก.ม.ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน

News

นายแอนโธนี เหนียว ประธานคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนตำรวจอิสระในฮ่องกงชี้ว่า ทางการต้องไม่หวังพึ่งตำรวจเพียงอย่างเดียวในการฟื้นฟูความสงบเรียบร้อย เพราะภาวะทางตันในขณะนี้ต้องใช้ทางออกทางการเมือง และควรเริ่มด้วยการถอนร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนที่เป็นตัวจุดชนวนปัญหา

นายเหนียวให้สัมภาษณ์พิเศษหนังสือพิมพ์เซาท์ไชนามอร์นิงโพสต์ว่า ลำพังตำรวจเพียงหน่วยงานเดียวไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ขณะนี้ได้ ตำรวจอยู่ในจุดที่คนเกลียดชัง เพราะยิ่งตำรวจเห็นว่ามีการละเมิดกฎหมาย ก็ยิ่งจัดการกับผู้ละเมิด ยิ่งทำให้ผู้คนเกลียดชัง กลายเป็นวงจรไม่มีวันจบ หากไม่มีทางออกทางการเมืองฮ่องกงจะตกอยู่ในภาวะเสื่อมถอยลงหรือไม่ก็มีความรุนแรงทวีขึ้นเรื่อย ๆ การตัดสินใจนี้ต้องมาจากทั้งรัฐบาลกลางและคณะผู้บริหารฮ่องกง การที่ทั้งสองฝ่ายยืนกรานว่า จะเริ่มการเจรจาได้ต่อเมื่อผู้ประท้วงยุติความรุนแรงแล้วเท่านั้น น่าจะทำให้มีโอกาสพอเป็นไปได้ เพราะถึงแม้จะมีการกระทำรุนแรงเล็กน้อยแต่ในภาพรวมแล้วยังมีสันติก็จะเปิดช่องให้มีการทบทวนทางเลือกอื่น ๆ

ประธานคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนตำรวจอิสระในฮ่องกงมองว่า หนึ่งในข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงเรื่องถอนร่างกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนออกจากการพิจารณาของสภาเป็นเรื่องที่มีเหตุผลชัดเจน เพราะถึงแม้นางแคร์รี หล่ำ ผู้บริหารฮ่องกงประกาศว่าร่างกฎหมายนี้ตายแล้วก็ตาม การถอนร่างกฎหมายออกไปอย่างเป็นทางการจะบรรเทากระแสไม่พอใจของประชาชนลงได้ ส่วนเรื่องที่ผู้ประท้วงต้องการให้ตั้งคณะกรรมการอิสระสอบสวนเรื่องตำรวจใช้กำลังกับผู้ประท้วงและนางหล่ำไม่ยอมทำตามแต่ตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจขึ้นมาสอบสวนแทนนั้น เขาในฐานะประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเห็นว่า ทางการไม่ควรบอกปัดทันทีแต่ควรพิจารณาตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นในภายหลังเพื่อหาทางปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ และดำเนินการกระบวนการทางวินัยกับตำรวจที่ทำผิดอาญา สำหรับการประนีประนอมระยะยาว เขาหวังว่านางหล่ำจะหาผู้ที่มีความเป็นกลางทางการเมืองไปพูดคุยกับคนหนุ่มสาวเพื่อให้ความเข้าใจปัญหาและความต้องการของคนกลุ่มนี้ที่ออกมาเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มใหญ่อยู่ในขณะนี้