บทบาทสำคัญในการตรวจหามะเร็งระยะแรก

Health news

การตรวจเลือดใหม่ตรวจพบมะเร็งมากกว่า 50 ชนิดรวมถึงตำแหน่งของพวกเขาภายในร่างกายด้วยความแม่นยำระดับสูงการทดสอบซึ่งระบุมะเร็งที่อันตรายโดยเฉพาะที่ไม่มีวิธีการตรวจคัดกรองมาตรฐานสามารถมีบทบาทสำคัญในการตรวจหามะเร็งระยะแรก การตรวจหา แต่เนิ่นๆมักมีความสำคัญต่อการรักษาที่ประสบความสำเร็จใช้ลำดับต่อไปเพื่อวิเคราะห์การจัดเรียงของหน่วยเคมี

ที่เรียกว่ากลุ่มเมธิลใน DNA ของเซลล์มะเร็ง กลุ่มเมธิลช่วยในการควบคุมว่ายีนนั้นทำงานหรือไม่ทำงาน ในเซลล์มะเร็งการจัดวางกลุ่มเมทิลหรือรูปแบบเมทิลเลชั่นมักจะแตกต่างอย่างชัดเจนจากเซลล์ปกติถึงแม้ว่ารูปแบบเมทิลเลชั่นที่ผิดปกติจะมีลักษณะของเซลล์มะเร็งมากกว่าลักษณะทางพันธุกรรม เมื่อเซลล์มะเร็งตาย DNA ของพวกเขาที่มีกลุ่มเมธิลยึดติดแน่นเข้าสู่กระแสเลือดซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้โดยการทดสอบใหม่