บทบาทสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเฉียบพลัน

Health news

ผลกระทบจากโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง Morbus Crohn หรือลำไส้ใหญ่ ผู้ป่วยมักมีอาการลุกเป็นไฟซึ่งทำลายเนื้อเยื่อลำไส้ ทั้งๆที่มีความก้าวหน้าอย่างมากในการรักษาโรคด้วยยาการอักเสบเรื้อรังยังคงไม่สามารถตรวจสอบผู้ป่วยจำนวนมากได้อย่างเพียงพอ จนถึงขณะนี้มีคนน้อยคนนักที่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของการลุกเป็นไฟได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเซลล์บางอย่างในลำไส้

มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเฉียบพลัน หวังว่าการค้นพบครั้งนี้จะนำไปสู่วิธีการใหม่ ๆ ในการรักษาโรคในอนาคต โรคอักเสบเรื้อรังมีสาเหตุมาจากส่วนผสมที่ซับซ้อนของปัจจัยต่าง ๆ สิ่งนี้นำไปสู่ระบบภูมิคุ้มกันของลำไส้ในที่สุดก็ถูกกระตุ้นมากเกินไปด้วยการอักเสบที่เกิดขึ้นมักจะนำไปสู่อาการร้ายแรงของโรค ระบบภูมิคุ้มกันในลำไส้นั้นรวมถึงเซลล์ที่เรียกว่าเซลล์เนื้อเยื่อหน่วยความจำถิ่นที่อยู่หรือเซลล์ TRM สำหรับระยะสั้น จนถึงตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบว่าเซลล์เหล่านี้มีบทบาทในการก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในลำไส้