ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยังตกลงกันไม่ได้ในการเจรจารอบสองที่องค์การการค้าโลก

News

ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ยังคงตกลงกันไม่ได้เรื่องญี่ปุ่นควบคุมการส่งออกในการเจรจารอบสองที่องค์การการค้าโลก หรือ WTO

โดยการเจรจาทั้งสองรอบ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการระงับข้อพิพาทของ WTO ที่เกาหลีใต้เริ่มมาตั้งแต่เดือนกันยายน เพื่อตอบโต้ที่ญี่ปุ่นเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการส่งออกวัตถุดิบไฮเทค 3 ชนิด ให้กับเกาหลีใต้

การเจรจารอบสองเมื่อวันอังคารที่สำนักงานใหญ่ของ WTO ในนครเจนีวา ใช้เวลากว่า 6 ชั่วโมง โดยหลังการเจรจาผู้แทนญี่ปุ่นแถลงว่า การควบคุมการส่งออกมีความจำเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าวัตถุดิบไฮเทค ไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อการทหาร พร้อมยืนยันว่า การควบคุมการส่งออกไม่ได้ขัดต่อระเบียบของ WTO ขณะที่ผู้แทนเกาหลีใต้ วิพากษ์วิจารณ์การควบคุมของญี่ปุ่นว่าเป็นการกีดกันทางการค้า และจะเดินหน้าในเรื่องนี้ต่อ

ภายใต้ระเบียบของ WTO เกาหลีใต้สามารถร้องขอให้หน่วยงานระงับข้อพิพาทขององค์การการค้าโลก ตั้งคณะกรรมการ ซึ่งก็คือ ศาลองค์การการค้าโลกขึ้นมาพิจารณาได้ หากทั้งสองไม่สามารถบรรลุข้อตกลงภายใน 60 วัน ซึ่งปัจจุบันเลยมาแล้ว แต่ทั้งนี้ต้องดูว่าเกาหลีใต้จะขอให้ตั้งคณะกรรมการหรือไม่