ความแตกต่างที่สำคัญในประเทศพุทธ

Travel news

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากความโปรดปรานนี้คนไทยเคยขุดบ่อน้ำเพื่อดักจับปลาที่ถูกน้ำท่วมโดยน้ำท่วม นี่เป็นที่มาของสุภาษิตไทยKhut Bo Lo Plaหรือ “ขุดบ่อน้ำและปลาล่อ” ซึ่งตอนนี้อธิบายถึงคนที่ได้รับประโยชน์จากการหลอกลวง การผสมพันธุ์ในน้ำท่วมและจับได้ง่ายปลาเหล่านี้ถือได้ว่าได้รับการปลดปล่อยอย่างเสรีโดยธรรมชาติเพื่อหล่อเลี้ยงคน

ซึ่งหมายความว่าการฆ่าพวกเขาเพื่ออาหารไม่ได้ถูกมองว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบเดียวกับการกินสัตว์อื่น ๆ ซึ่งเป็นความแตกต่างที่สำคัญในประเทศพุทธเช่นเดียวกับประเทศไทย บางครั้งปลาที่ติดอยู่กับน้ำท่วมได้รับการปล่อยตัวกลับเข้าไปในแม่น้ำและลำธารเพื่อทำบุญ ประเพณีนี้ยังคงมีอยู่ แต่วันนี้หลายคนในเมืองไทยที่ไม่ได้ทำงานในทุ่งนาจะซื้อปลาที่วัดเพื่อปลดปล่อย – นี่ทำให้พวกเขามีความสัมพันธ์กับรากในชนบท