ความสำเร็จของฮังการีในการจัดการลุ่มน้ำข้ามแดน

News

ฮังการีซึ่งประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำกับประเทศเพื่อนบ้านในยุโรปตะวันออกและยุโรปกลางที่ใช้แม่น้ำดานูบร่วมกันได้รับการร้องขอเพื่อช่วยให้ประเทศไทยจัดทำแผนสำหรับแม่น้ำโขง รองนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชายสัจจะกุลประธานคณะกรรมการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติในสัปดาห์นี้นำคณะผู้แทนเพื่อพบปะกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮังการี

รวมถึงนาย Zsolt Semjenประเทศไทยแสดงความสนใจในแนวทางการจัดการน้ำข้ามพรมแดนซึ่งนายฉัตรชัยกล่าวว่าฮังการีมีชื่อเสียงในฐานะเป็นเจ้าภาพของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการดานูบและผลักดันให้มีกลยุทธ์ของสหภาพยุโรปในประเด็นนี้ฉัตรชัยกล่าวว่าทั้ง 10 ประเทศที่แม่น้ำดานูบผ่านไประยะทาง 2,845 กิโลเมตรหาแหล่งทรัพยากรที่เท่าเทียมกับสถานการณ์ในแม่น้ำโขงซึ่งไทยมีส่วนร่วมกับลาวกัมพูชาเวียดนามและจีน นายสมเกียรติปราจำนงค์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าความสำเร็จของฮังการีในการจัดการลุ่มน้ำข้ามแดนของดานูบสามารถเป็นตัวอย่างให้กับแม่น้ำโขงได้