การส่งสัญญาณในเซลล์ร่างกายมีความซับซ้อนสูง

Health news

เซลล์เป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการสำคัญหลายอย่างในร่างกายเช่นการเจริญเติบโตของเซลล์และการเผาผลาญ การส่งสัญญาณมากเกินไปของเส้นทางการส่งสัญญาณนี้อาจส่งผลให้เกิดโรคต่างๆเช่นการดื้ออินซูลินของผู้ป่วยโรคเบาหวานและมะเร็งได้ค้นพบวิธีการหยุดการทำงานของเอนไซม์ช่วยส่งเสริมโรคเบาหวานและโรคมะเร็งเส้นทางการส่งสัญญาณในเซลล์ร่างกายมีความซับซ้อนสูง

และกลไกเฉพาะสามารถเกิดขึ้นได้หากสวิตช์หลายตัวถูกพลิกในลำดับที่แน่นอน อย่างไรก็ตามเนื่องจากสารและสารประกอบเชิงซ้อนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือการค้นหาสวิตช์เหล่านี้และการระบุบทบาทของพวกเขาจึงเป็นความท้าทายที่แท้จริง สามารถปิดการใช้งานในเซลล์ได้เช่นกัน สัญญาณฮอร์โมนบางอย่างเช่นอินซูลินขาดหายไป