การดูแลสุขภาพจากการป้องกันเบื้องต้น

Health news

ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองควรสนับสนุนโครงการการศึกษาสาธารณะในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มความตระหนักของอาการโรคหลอดเลือดสมองโดยเน้นที่กลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยง ผู้นำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหน่วยงานด้านการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นควรร่วมมือกันเพื่อนำโปรโตคอลการทดสอบผู้ป่วยที่ได้มาตรฐานมาใช้เพื่อระบุผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว

ด้วยโรคหลอดเลือดสมองที่รู้หรือสงสัย ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรับรองควรช่วยผู้รอดชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองที่ตามมาซึ่งสอดคล้องกับแนวทางแห่งชาติเพื่อการป้องกันรอง การฟื้นฟูสมรรถภาพและการสนับสนุน ระบบหลอดเลือดสมองควรให้การดูแลหลังการผ่าตัดที่ครอบคลุมรวมถึงการดูแลเบื้องต้นอย่างต่อเนื่องและการบริการเฉพาะด้านเช่นการดูแลสุขภาพร่างกายการพูดหรือการบำบัดอื่น ๆ นโยบายควรถูกตราขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานขององค์กรด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง, ลดอุปสรรคในการแสวงหาการดูแลฉุกเฉินสำหรับโรคหลอดเลือดสมอง, ให้แน่ใจว่าผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้รับการดูแลในโรงพยาบาลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม หลังจากจังหวะ